เหรียญรางวัล เครื่องประดับแห่งเกียรติยศ

เหรียญรางวัล เครื่องประดับแห่งเกียรติยศ


เหรียญรางวัลเป็นเครื่องประดับแห่งเกียรติยศที่มอบให้แก่ผู้คนหรือองค์กรที่สร้างเกียรติชื่อเสียงให้แก่ตนเองผ่านการแข่งขันกีฬา การทหาร วิทยาศาสตร์ สังคมวัฒนธรรม และแขนงวิชาการต่างๆ

ในอดีตเหรียญรางวัลมักทำจากโลหะมีลักษณะกลมคล้ายเหรียญกษาปณ์และมีการสลักหน้าของผู้ได้รับลงบนเหรียญ

ปัจจุบันเหรียญรางวัลยังคงมีการมอบให้ในหลายโอกาส แต่รูปแบบเหรียญไม่ถูกจัดหมวดหมู่โดยละเอียดเหมือนในอดีตและใช้รูปแบบเหรียญที่ไม่ต่างกันได้สำหรับงานทุกรูปแบบ

เหรียญรางวัลในปัจจุบันแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบหลักๆ คือ เหรียญรางวัล 2 มิติและเหรียญรางวัล 3 มิติ

เหรียญรางวัล 2 มิติมักจะเป็นเหรียญรางวัลรูปแบบทรงกลมเรียบง่าย ส่วนเหรียญรางวัล 3 มิติจะมีรูปแบบเหรียญที่หลากหลายกว่าเพราะมักจะใช้เทคนิกการหล่อจากวัสดุพิเศษจากโลหะซิงค์อัลลอยในการขึ้นรูปเหรียญรางวัล

facebook logoline logophone logogmail logogoogle map logo