ต้นกำเนิดเหรียญรางวัล

ต้นกำเนิดเหรียญรางวัล


เหรียญรางวัลเป็นสิ่งของหรือตัวแทนของความสำเร็จที่ได้มาจากการพยายามด้วยความดีความชอบหรือจากความสามารถที่เราทำได้ โดยทั่วไปแล้วการมอบเหรียญรางวัลมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นที่ระลึกด้วยการคล้องคอเป็นเครื่องประดับที่ทำมาจากแม่พิมพ์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ทางทหารเป็นการให้รางวัลครั้งแรกๆที่ใช้เหรียญรางวัลแก่ทหารที่ทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติ ในช่วงต้นปี 1780 มีการมอบรางวัล Fidelity Medallion ให้นายทหารซึ่งเป็นลักษณะของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทางทหารยุคแรกและเป็นต้นแบบในการมอบเหรียญรางวัลเป็นของที่ระลึกหรือเพื่อเป็นรางวัลในยุคต่อ ๆมา

facebook logoline logophone logogmail logogoogle map logo